O nas

W 1999 roku grupa psychiatrów krakowskich utworzyła spółkę, która założyła i zarejestrowała Krakowski Zespół Zdrowia Psychicznego „MediNorm”. Celem działalności zespołu jest poprawa stanu zdrowia oraz jakości życia osób z problemami psychicznymi. Deklarujemy utrzymanie i stałe doskonalenie wysokiego poziomu leczenia i pomoc każdemu zgłaszającemu się pacjentowi w rozwiązywaniu jego problemów zdrowia psychicznego poprzez: stosowanie różnorodnych, nowoczesnych form terapii, integrację leczenia psychiatrycznego i psychologicznego w ramach różnych form: sieci poradni zdrowia psychicznego, lecznictwa środowiskowego oraz oddziałów dziennych, doskonalenie jakości obsługi, stałe podnoszenie kompetencji personelu, poprawę warunków infrastruktury oraz wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Regulamin udostępniania danych medycznych i potrzebne formularze:
1999-2024 © Medinorm. Wszelkie prawa zastrzeżone